20-11

Tháng Ba 16, 2017 10:04 sáng

nh

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

Chủ đề: Giao thông.

Đề tài: Dạy hát.

Nội dung chính:     Dạy hát: Em tập lái ô tô –

Nội dung kết hợp: Nghe hát: Đèn xanh, đèn đỏ –

Thời gian: 15 phút.

Lứa tuổi: Nhóm 24-36 tháng.

Người soạn: Lương Thị Lan.

Người dạy: Lương Thị Lan.

Ngày soạn: 12/02/2017.Tulips